Selamat Hari Guru 2022

Selamat Hari Guru 2022
Berinovasi Mendidik Generasi

“Setiap orang menjadi guru, setiap tempat menjadi sekolah.”
Ki Hadjar Dewantara

Terima kasih guru
Atas jasamu mendidik generasi masa depan.