Part 7 – The Last Country, Myanmar (Khawthaung / Pulau Dua) Inilah perjalanan yang paling menegangkan selama misi ‘Menyemai Berkah hingga Asia Tenggara’ kali ini. Negara yang pernah lama dalam cengkeraman...